object of desire

Jak mawiała Coco Chanel "Kobieta powinna mieć dwie cechy: być klasyczną i zachwycającą". Niejedna mała dziewczynka przymierzając ubrania i dodatki mamy patrzy w lustro i marzy o tym, aby pewnego dnia dorosnąć i stać się taką wlaśnie reprezentantką płci żeńskiej - prawdziwą damą, jednostka niezależną - piękna i podziwianą, posiadającą niesamowity urok osobisty. Każda kobieta pasująca do definicji Coco jest niczym królowa i posiada swoje atrybuty władzy, które nadają jej tej klasy, szyku i blasku. Od wieków niezmiennym elementem stanowiącym o prestiżu czy czy elegancji jest...torebka. Ten wprawdzie niepozorny dodatek jest najważniejszym elementem damskiej garderoby. Jest niczym skarbnica. Często przekazywany z pokolenia na pokolenie stanowi niemalże przedmiot kultu. 

Historia torebki sięga czasów średniowiecza, kiedy to przedmiot ten służył przechowywaniu żetonów do gier hazardowych czy flakoników perfum i przyborów do robótek ręcznych. Od sakiewek, woreczków, torebek do ręki ozdabianych różnorodnymi wzorami, torby podróżne poprzez kopertówki ozdabiane diamentami od Cartiera, praktyczne torby noszone w czasie II wojny światowej i hippisowskich worków aż do kultowych projektów noszonych w dzisiejszych czasach. W latach siedemdziesiątych była symbolem równouprawnienia i atrybutem kobiety pracującej - takim pozostała do dziś. 

Torebka stanowi istotną rolę w sztuce oraz kulturze. Często przedstawia się ją w środkach masowego przekazu. Była ważnym elementem jednego z odcinków popularnego amerykańskiego serialu "Gotowe na wszystko", w którym to jedna z bohaterek niemalże deifikowała ją - "To jest właśnie torebka i jak każda kobieta wie, można w niej trzymać wszystko: od butelki dla dziecka, przez czek za ochronę, po prezent dla nowej przyjaciółki. Cokolwiek znajdziesz w środku, jest tylko jedna rzecz, której możesz być pewien. Każda torebka mówi coś o kobiecie, do której należy, nawet jeśli ona sama nie zdaje sobie z tego sprawy."
Z kolei pisarka i blogerka modowa Garance Dore w swojej książce LovexStylexLife opisuję historię kopertówki Hermesa swojej francuskiej przyjaciółki oraz rozpacz po jej stracie na jednej z paryskich imprez. Przypadki te uzmysławiają jak wysokie miejsce w hierarchii kobiety zajmuje właśnie torebka.

Najbardziej podziwiane i osławione są legendarne propozycje od największych domów mody.

 Z końcem lat 80-tych logo stało się najważnieszym elementem dekoracyjnym. Torebki od wybitnych projektantów stały się synonimem luksusu i elegancji - są uznawane niemalże za dzieła sztuki. Taka torebka jest inwestycją na całe życie - nigdy nie wyjdzie z mody, a wręcz przeciwnie - starzejąc się stanie się jeszcze cenniejsza i bardziej stylowa. 

Najbardziej kultowe modele to:

The Chanel 2.55

Pikowana torebka najczęściej wytwarzana z cielęcej skóry ze słynnym podwójnym łańcuszkiem na ramię i zameczkiem z dwoma splecionymi "C" pod klapką. Powstała w lutym 1955 (stąd jej nazwa). Każdy element tej torebki nawiązuje do życia Coco Chanel. Brązowy kolor podszewki to wspomnienie mundurków noszonych w klasztorze w którym projektantka dorastała, wewnętrzna przegródka zamykana na suwak na przedniej klapie to miejsce na listy miłosne, a kieszonka umiejscowiona w tylnej części była przeznaczona przez Coco na przechowywanie gotówki.

GUCCI - Jackie O 

Stała się symbolem nurtu klasycznej elegancji w latach sześćdziesiątych. Model ten wypromowała pierwsza dama Ameryki - Jackie Kennedy, ze względu na klientki, które przychodząc do sklepu Gucci pytały o torebkę, którą nosi Jackie O - model ten został tak nazwany. Obecnie torebka nosi nazwę "Bouvier".

Hermes - Birkin

Torebka, która osiągnęła status ikony. Gdy Jane Birkin w 1981 roku podróżowała, zawartość jej wypchanej po brzegi torebki wysypała się obok J.L. Dumas-Hermesa. Zainspirowało go to, po kilku latach marka wydała kosztowną torbę na zakupy noszącą nazwę "Birkin". Dzisiaj, aby ją zdobyć, należy zapisać się na listę oczekujących...dwa lata! Model wykonany z krokodylej skóry w kolorze fuksji ozdobiony 18-karatowym białym złotem i diamentami został sprzedany za rekordową cenę na aukcji w Hong Kongu.

Lady Dior 

Dior wykreował model 'Lady Dior', którą podczas wizyty we Francji otrzymała w prezencie Lady Diana. Model ten stał się ikoną i kwintesencją stylu prawdziwej damy.

LV Speedy 

Zaprezentowano ten model około roku 1933 i cieszy się niesamowitą popularnością do dziś. Jej kształt nawiązuje do torby lekarskiej. Najpopularniejsze z dostępnych nadruków to kultowy monogram LV lub słynna szachownica. Torebka ta jest najczęściej podrabianym akcesorium tego typu na Świecie. 

Bogactwo różnorodnych form, technik i materiałów sprawiło, że torebka zamiast bycia zwykłym dodatkiem do stroju, stała się swoiście pojmowanym rekwizytem odgrywającym szczególną rolę w kulturze masowej. Mimo tego, że dla wielu osób pozostaje ona jedynie kolejnym, przeciętnym elementem garderoby to należy zwrócić uwagę na jej istotę w sztuce i przestrzeni publicznej. Niezliczone książki, filmy czy obrazy, poświęcone w zupełności temu akcesorium lub przynajmniej zawierające wzmiankę o tym dodatku to nie wszystko - popularne jest organizowanie wystaw wysokiej rangi skupionych wokół torebek oraz wielu metamorfoz tego elementu garderoby na przestrzeni lat. O uznaniu torebki za kwintesencje stylu oraz najbardziej elegancki i luksusowy dodatek zdecydowanie świadczy szereg prestiżowych i legendarnych osobliwości, które swoimi zachowaniami i postawami zostały zaangażowane i są powiązane z przemysłem skupiającym się wokół torebek - m.in. wyżej wspomniane Jackie Kennedy, Jane Birkin czy LadyDiana

Torebka to po prostu styl, szyk, blask, elegancja i prestiż. A jeśli dalej nie wierzysz to po prostu przeczytaj książkę Michaela Tonello "W pogoni za torebką" i spróbuj chociaż zrozumieć istotę pożądania tego produktu.

As Coco Chanel used to say “A girl should be two things: classy and fabulous”. Many a little girl looks into the mirror, trying on the clothes and accessories of her mother, and dreaming to become one day such a representative of the womankind – a true lady, an independent individual – beautiful and admired for her incredible personal charm. Every woman that fits the definition of Coco is like 

a queen with her royal regalia, which give her class, taste and glamour. For centuries, the unchanging element of prestige and elegance has been…a handbag. This seemingly modest accessory is the most important element of the woman’s wardrobe. It is like a treasury. Often passed on from one generation to another, it is almost an object of cult. The history of the handbag reaches the Middle Ages, when it was used for storing gambling chips or perfume flacons and knitting tools. Starting from sacks, pouches, reticules – embroidered with various patterns, and holdalls, through clutches adorned with Cartier’s diamonds, practical bags carried during World War II and hippie bags, ending with fashionable contemporary designs. In the 70s, it was the symbol of equal rights and the attribute of a working woman – such as it is today. The handbag plays an essential role in art and culture. 

It is often illustrated in mass media. It was an important item in one episode of the popular American series “Desperate Housewives”, in which one of its heroines almost deified it: “It’s called a purse, and as every woman knows, it can hold just about anything. From a personalized cell phone to a romance novel to much-needed medication. Whatever you find inside, there's one thing you can be sure of: every purse says something about the woman who owns it, whether she knows it or not”. 

A writer and fashion blogger Garance Dore in her book “LovexStylexLife” describes the story of her Hermes clutch to her French friend, and the despair after she had lost it on one of many Parisian parties. These examples make us realise the special place that a handbag has in a woman’s heart. The most admired and famous are the legendary designs from the biggest fashion houses. As the 80s drew to an end, the logo became the most important decorative element. Handbags by talented designers became synonymous to luxury and elegance – they have been considered almost works of arts. Such a handbag is a life-long investment – it never gets out of fashion, on the contrary – the age will add to its worth and style. 

The most classic designs are: 

The Chanel 2.55 - Quilted flap bag most often made of calfskin, with a famous double chain strap and a lock with two intertwined “C” under the flap. It was designed in 1955 (which is where the name comes from). Each element of the bag relates to the life of Coco Chanel. The brown colour of the lining is a remembrance of the uniforms worn in the monastery the designer was brought up, the inner zipper compartment on the front flap is for storing love letters, and the pocket placed in the back was designed by Coco for keeping money. 

GUCCI – Jackie O It has become the symbol of classy elegance school of the 60s. The model was popularised by the America’s First Dame – Jackie Kennedy, because of the customers asking at Gucci’s about the handbag carried by Jackie O; the model was named after her. Nowadays, the handbag is called “Bouvier”.

Hermes – Birkin A handbag which won a status of an icon. When Jane Birkin was travelling

in 1981, her bursting at the seams handbag spilled its content next to J.L. Dumas-Hermes. This inspired him, and after a couple of years the company launched a costly tote bag called “Birkin”. Today, in order to get it, it is necessary to enrol on the waiting list … for two years! The design made of crocodile skin in fuchsia, and adorned with 18-carat white gold and diamonds was sold for

 a record-breaking price in the Hong Kong auction.

Lady Dior “Lady Dior” design was created by Dior, and Lady Diana received it as a present during her stay in France. The design became iconic and quintessential of a true dame.

 LV Speedy The design was presented around 1933 and it has since then enjoyed massive popularity. Its shape refers to a medical bag. The most popular canvases are the iconic LV monogram or the famous checkerboard. The handbag is the most often faked accessory of this kind in the world.

Thanks to the abundance of various forms, techniques and materials, the handbag is no longer regarded an ordinary addition to clothes, but became a specific kind of prop playing a special role in mass culture. Despite the fact that, for many, it remains only another ordinary element of the wardrobe, its significance in art and public space is noteworthy. Countless books, films, and pictures devoted in full to this accessory or at least mentioning it briefly are not everything – it is popular to organise exclusive exhibitions focused on handbags and their many metamorphoses across the ages. The argument that the handbag is a quintessence of style and the most elegant and luxurious accessory is definitely supported by the behaviour and attitude of many prestigious and legendary people, who were engaged in and are still associated with the handbag industry – e.g. already mentioned Jackie Kennedy, Jane Birkin or Lady Diana. A handbag stands simply for style, taste, glamour, elegance, and prestige. And if you still fail to believe it – read a book by Michael Tonello “Bringing home the Birkin”, and at least try to understand why it is such an object of desire.

Author Avatar

Comments